مالیات استان خو.ستان

معرفی سازمان امور مالیاتی استان خوزستان

معرفی دستگاه:

وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی بسیار گسترده و وسیع است و عملکرد آن همه سازمانهای دولتی و بخش خصوصی را در بر می گیرد .

 از جمله در بخش وصول درآمد های مالیاتی کلیه صاحبان درآمد دربخش خصوصی و نیزبخش   دولتی تحت پوشش این سازمان قرار دارند . در زمینه های مالی نیز کلیه پرداختهای  مالی  سازمانهای
دولتی وابسته به دولت در استان و نیز کلیه دریافتهای این سازمانها و ارسال
آن به خزانه نیز جزء وظایف این سازمان است که در کنار آن نظارت بر حسن
اجرای قانون در کلیه امور مالی در سازمانهای دولتی و وابسته به نیز قرار
دارد و توسط ذیحسابان در دستگاههای اجرایی به انجام می رسد و در زمینه
اقتصادی که مهمترین بخش از فعالیتهای این سازمان به شمار می رود حوزه
عملکرد بسیار گسترده است و این گسترده گی در سه بخش مالیاتی و هزینه و
اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی را در استان در ردیف سوم اهمیت پس از
استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داده است .

 وظایف و اهداف:

 •  انجام
  کليه امورمالي درواحدهاي دولتي ووابسته به دولت دراستان راتوسط معاونت
  هزينه سازماندهي مي نمايد ودرکنارآن نظارت برحسن اجراي قانون درکليه
  امورمالي درسازمانهاي دولتي ووابسته به دولت توسط ذيحسابان دردستگاههاي
  اجرائي انجام مي پذيرد .
 • تشخيص ووصول درآمدهاي مالياتي کليه صاحبان درآمددربخش خصوصي ونيزبخش دولتي .
 • تحقيق
  وپزوهش درزمينه اقتصاداستان وميزان ونحوه وصول درآمدهاي استان وظرفيتهاي
  اقتصادي ومالي وجمع بندي ظرفيتهاي مالي وتجزيه وتحليل وارزيابي آنها
خدمات و روندهای سازمانی

راهنمای ارباب رجوع – روش های اداری:

 

 • مراحل گردش انواع ماليات
 • پرداخت ماليات
 • صدور مفاصا حساب
 • پرداخت عوارض مربوط به لايحه تجميع عوارض مالياتهای غير مستقيم
 • ماليات بر ارث
 • ماليات بر حقوق
 • ماليات بر درآمد املاک
 • ماليات بر درآمد مشاغل
 • ماليات بر درآمد اشخاص حقوقياهميت به ورزش وهمايش هاي بانوان دراجتماع وخانواده از اهم برنامه هاي اداره کل امورمالياتي خوزستان

اهميت به ورزش وهمايش هاي بانوان
دراجتماع وخانواده از اهم برنامه هاي اداره کل امورمالياتي خوزستان

به گزارش روابط عمومي اداره کل امورمالياتي خوزستان يکدوره مسابقات سالني
ويژه بانوان(رسمي ،پيماني ، قراردادي، شرکتي )فوتسال ،تنيس ، بدمينتون ،
واليبال و۰۰۰ در جهت بالا بردن رشد سطح فکري وجسماني وايجاد نشاط وتعالي
آنان برگزار گرديد
آقاي محسن کاوياني مديرکل امورمالياتي خوزستان با اشاره به نقش بي
بديل بانوان در رشد خانواده واجتماع بيان نمود: ۸۰% بانوان اين اداره کل ،
داراي مسئوليت سنگيني که همان تشخيص وتعيين ماليات براساس عدالت اجتماعي
ومالياتي برخوردار هستند
وي افزود: بانوان اين اداره کل بايد با الگو گرفتن از زنان نمونه همچون
حضرت فاطمه زهرا (ع)وحضرت معصومه (ع) حضرت زينب ، مسير پيشرفت وتوسعه ونقش
حجاب را انجام دهندوباحفظ گوهرهاي دروني خويش وحضورفعالانه دراجتماع وتربيت
نسل موفق ، جامعه رابه سوي رشد وتوسعه سوق دهد
در پايان به کليه بانوان شرکت کننده هدايائي اهداء گرديد وبه نفرات اول تا
سوم هر رشته با اهداءجوايز نفيسي تقدير بعمل آمد
هم استاني هاي گرامي مي توانند آخرين اخبار،اطلاعيه هاي مهم ، بخشنامه
،دستورالعملهاي مالياتي را از سامانه WWW.TAX.GOV.IR دريافت نمايند و
همينطور انتقادات وپيشنهادات خود را به سامانه پيامکي ۳۰۰۰۷۲۲۸۷ ويا شماره
تلفن گويا ۳۳۳۳۷۷۵۵ ارسال نمايند
روابط عمومي اداره کل امورمالياتي خوزستان


    ویدیو : مالیات استان خو.ستان
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b