ماده ۹۵

بخشنامه جدید مالیاتی برای صاحبان مشاغل


 بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان بلامانع است.

.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل، اعلام کرد: امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان مذکور بلامانع است.

.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه ۹ دی ۹۱ در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان مشاغل ردیف های (۱۰،۸،۶،۵ و ۱۱) بند (ب) ماده (۹۶) قانون موصوف، امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان مذکور بلامانع است.

.

در ضمن با توجه به سوالات مطرح شده ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند ۲ بخشنامه فوق یادآوری می‌شود که با عنایت به ماده (۲) و تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره (۲) ماده (۹۵) اصلاحی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد.

بخشنامه ۲۴۲۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱( امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)


پیروبخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۹۰۷ مورخ ۹۱/۱۰/۹ درخصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود دربازار؛ در صورت درخواست مودیان مشاغل ردیفهای (۵,۶,۸,۱۰و۱۱)بند ب ماده ۹۶ قانون موصوف , امضا و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان مذکور بلامانع می باشد.

.

ضمنا باتوجه  به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی درخصوص پلمپ دفتر مشاغل , باتوجه به صراحت بند ۲ بخشنامه صدر الذکر یادآوری میشود که باعنایت به ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۸۰/۱۱/۲۷قانون موصوف ,پلمپ , مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و درخصوص دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه)امضا و ثبت دفتر کفایت دارد.

    ویدیو : ماده ۹۵
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b