فال نخود تفسیر

فال نخود و تفسیر آن

شاید در برخی مناطق و در بعضی پارک ها ، پیرزنان و یا حتی دختران جوانی
را دیده باشید که در گوشه ای بساطی را پهن کرده با تعدادی نخود فال مردم را
میگیرند. تا به حال فکر کرده اید که آنها چه میکنند و بر چه اساس خوب و بد
نیت افراد را میگویند.

 

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن، علاوه بر
انواع فال تسبیح ، که معمولا توسط افراد مسن یا توسط مردان و یا زنان
گرفته میشود فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و عده زیادی
بر این باورند که رد خور ندارد ..

 

برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱ عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا
میکنند .سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میریزند و سپس توسط دوتا دست
انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و
مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند.

 

سپس نخود های هر قسمت را ۴تا ۴تا از هم جدا میکنند. مثلا قسمت سمت راست
را همینطور ۴تا ۴تا جدا میکنند .چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد. یا یکی
باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا ۴نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده
را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز
۴تا ۴تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها
مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای
قسمت سوم که توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی
مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف.

 

چند حالت ممکن است اتفاق بیافتد که بهترین آن حالتی است که در ردیف سمت
راست یک نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا
۵تا میباشند. ای فال را ۵تن آل عبا میگوبند که بهترین نوع فال است و مرادش
حاصل میشود.

اگر از هر دیف ۴تا بماند که در مجموع ۱۲ تا میباشند نیز به آن ۱۲امام میگویند که خوب است.

در حالتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به آن نوح نبی اله میگویند و
یا حالتی از ستون اول یکی ، ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم
خوب است.

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه
قسمت و سپس ۴تا۴تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و ۴تا۴تا
جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار
حرف دل شما را میزنند.

خلاصه در شبهای سرد زمستان زیر سیاه چادر این نوع تفال هم برای خودش حکایتی شیرین دارد


فال نخود (بختیاری)

درمیان
عشایر بختیاری یكی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن كه معمولا افراد
مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود علاوه بر انواع آنها توسط
تسبیح فال با نخود است كه بسیار به واقعیت نزدیك میباشد و باور كنید رد خور
ندارد ..برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱عدد نخود كه هم اندازه باشند را
جدا میكنند .سپس آنها را روی قالی یا مكانی صاف میگذارند و سپس توسط دوتا
دست انها را جدا میكنند بطوری كه مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست
چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میكنند….سپس
نخود های هر قسمت را ۴تا ۴تا از هم جدا میكنند …مثلا قسمت سمت راست را
همینطور ۴تا ۴تا جدا میكنند ..چند حالت امكان دارد اتفاق بیفتد …یا یكی
باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا ۴نخود باقی میماند كه نخودهای باقی مانده
را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز
۴تا ۴تا جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها
مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای
قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میكنند و هرچه باقی
مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یك ردیف …چند حالت اتفاق
میافتد كه بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یك نخود و در ردیف وسط دوتا و در
ردیف سوم هم دوتا باقی بماند كه جمعا ۵تا میباشند ای فال را ۵تن آل عبا
میگوبند كه بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف ۴تا
بماند كه در مجموع ۱۲ تا میباشند نیز به آن ۱۲امام میگویند كه خوب است . در
حاتی دیگر از هركدام سه تا میماند كه به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی
از ستون اول یكی .ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یكی كه این هم خوب است
…خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه
قسمت و سپس ۴تا۴تا جدا میكنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و ۴تا۴تا
جدا میكنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار
حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد …چند وقت پیش كه از در سبزقبا در
دزفول رد میشدم مردی را دیدم كه داشت با نخود فال میگرفت و كلی هم مشتری
داشت …خلاصه در شبهای سرد زمستان زیر سیاه چادر این نوع تفال هم برای خودش
حكایتی شیرین دارد


    ویدیو : فال نخود تفسیر
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b