ساخت ترانس جوشکاری

ساخت ترانس جوش

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری

ترانسفورماتور جوشکاری وسیله ای است برای جوش فلزات به این صورت که ،
برق از طریق سیم پیچ اولیه وارد ترانس شده و باعث تولید شار در هسته شده و
این شار باعث ایجاد ولتاژ در سیم پیچ ثانویه می شود که از طریق کابل از
ترانس خارج می شود . هنکام اتصال الکترود به قطعه کار جریان شدیدی در
ثانویه تولید می شود که باعث ذوب الکترود و قطعه کار میشود و جوش صورت می
پذیرد.

جوشکاری

ولتاژ و جریان ترانس و مهارت فرد هر کدام تاثیر زیادی در ایجاد یک جوش
خوب دارند. لذا طراحی خوب یک ترانس جوش از طریق محاسبات دقیق اهمیت زیادی
دارد.

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری

در اینجا مشخصات یک ترانس ۲۵۰ آمپر آمده با کار کرد خوب و هزینه کم.
البته علاوه بر اینها نحوه پیچیدن ترانس هم مهم است یعنی سیم پیچها به صورت
فشرده و بدون فاصله هوایی و با عایق گزاری مناسب پیچیده شوند.

 
     
  قرقره ترانسقورماتور جوشکاری    
     
 

می توان برای ترانس قرقره ساخت که در این صورت کار شما
هم دارای نظم و هم دارای کیفیت بیشتری است و همجنین میتوان با عایق گذاری
بر روی هسته شروع به سیم پیچی ترانس نمود . نحوه ساخت قرقره به این صورت
است:

از هر کدام از قطعات زیر با اندازه مشخص شده از فیبر ساده یا استخوانی ۴ عدد تهیه کنید .

قرقره ترانس جوش

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری

قرقره ترانس جوش

قرقره ترانس جوش

و آنها را به صورت زیر مونتاژ کنید.

قرقره ترانس جوش

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری

 

 
     
  هسته ترانسقورماتور جوشکاری    
     
 

هسته ترانسفورماتور باید با اندازه های زیر و با ضخامت حدودا ۰٫۵ mm
باشد.البته مهم نیست اگر ورقها زنگ زده باشند یا دارای کیفیت کمی باشند چون
سطح هسته بیشتر از مقدار استاندارد در نطر گرفته شده است.

هسته ترانس جوش

طریقه چیدن ورق ها به این گونه است که طبق شکل ۱ ورق ها
کنار هم گذاشته می شوند و ردیف دوم طبق شکل ۲ ، همین طور میاد بالا تا
قرقره پر شود.

هسته ترانس جوش

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری

 
     
  پیجیدن ترانسقورماتور جوشکاری    
     
 

مراحل پیچیدن تراسفورماتور جوشکاری:

۱- پیچیدن نوار عایق روی قرقره ترانس .

۲- پیچیدن سیم اولیه با سطح مقطع ۱٫۹mm با تعداد دور ۱۱۷ دور بر روی قرقره که حدودا دو ردیف میشود.

۳- عایق گذاری مناسب.

۴- پیچیدن سیم ثانویه ۷رشته ۱۵ که در سیستم انتقال ضعیف استفاده می شود یا سیم حدودا با سطح مقطع ۴٫۵-۵ mm با تعداد دور ۳۲ دور.

۵- قرقره بعدی را به همین طریق بپیچید.

۶- حالا دو قرقره را کنار هم بگذارید و ورق ها را به صورت ۱۰ تایی روی هم بگذارید و هسته را کامل کنید.

۷- سیم پیچ اولیه دو قرقره را به هم متصل دهید. این
اتصال باید به گونه ای باشد که شار دو قرقره با هم مخالفت نکنند.اگر چهار
انگشت دست راست در جهت جریان سیم پیچ باشد انگشت شصت جهت شار را نشان می
دهد. در صورت اتصال اشتباه هنگام اتصال ترانس به برق جریان زیادی کشیده می
شود.

۸- سیم پیچ ثانوه دو قرقره را به هم متصل دهید. در صورت اتصال اشتباه جریان خروجی نداریم.

۹- ساخت یک کیس دارای تهویه مناسب و قرار دادن ترانس در ان.

ترانسفورماتور جوش

ساخت ترانس جوش ۲۵۰ آمپر

محاسبه ترانسفورماتر جوشکاری    ویدیو : ساخت ترانس جوشکاری
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b