رزومه شرکت پیمانکاری ساختمانی

رتبه بندی شرکت ها

 رتبه بندی شرکت ها چیست؟

تعریف روان و سلیس رتبه بندی شرکت ها از زبان کارشناسان ثبت ملاصدرا:

رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران میباشد.

 

برای
اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین
نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی شود.
دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی
حضور درمناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد
.

 

شرکت
هااز لحاظ نوع فعالیت برای دریافت رتبه به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که رتبه
هر یک از این دسته‌ها توسط نهاد خاصی صادر می‌گردد و مراجعه هر شرکت برای
دریافت رتبه باید به اداره مربوطه صورت گیرد
:

۱٫ پیمانکار

۲٫ مشاور

۳٫ طرح و ساخت-EPC 

۴٫ انفورماتیک

۵٫ انبوه ساز

 

تعریف رتبه بندی شرکت

رتبه
بندي يك نوع معيار تشخيص صلاحيت است كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری براي پيمانكاران و شركت ها اتخاذ مي شود
.

شركت
هاي پيمانكاري با توجه به قراردادها و امكانات و افراد امتيازآور از ۱ تا ۵
رتبه بندي مي شوند ولي شركت هاي مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندي اخذ مي كنند
.

كار
شركت هاي پيمانكاري بيشتر در زمينه اجرايي و اجراي پروژه هاي عمراني و
قردادهاي اجرايي در زمينه ساخت و نظارت بر پيمانكار است ولي شركت هاي مشاور
در زمينه طراحي و نظارت، و نظارت بر ساخت فعاليت مي كنند و واسطه بين
پيمانكار و كارفرما هستند
.

     ویدیو : رزومه شرکت پیمانکاری ساختمانی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b