جمله در مورد دانش

سخن بزرگان در مورد “علم , دانش”

آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن
به آن است.     حضرت امیر (ع)


آن چه بر روح آرامش می بخشد همانا علم است و بس.     بودا


از اخلاق من چاپلوسی وتملق نیست مگر در جستن دانش.    حضرت محمد (ص)


اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم ظاهر شود که خویشتن را حقیر و ناچیز
شمارد.    سقراط


اگر شما آدمی نادان و بی اطلاع باشید و به این امر پی ببرید, این خود یک نوع اطلاع و علم است.     کنفوسیوس


ای مرد, علم نعمت بزرگی است که در
زندگانی تاج افتخار و پس از مرگ یادگار درخشان خواهد بود.    حضرت امیر (ع)


بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگان اند که فرصت مراجعه به عقل خود را
ندارند
, و اگر فرصتی هم بدست بیاورند حاضر نیستند که
اشتباه و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.     ابن سینا


بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش شما بیافزاید.     حضرت محمد (ص)


تعصب درعلم و فلسفه, مانند هر تعصب دیگر نشانه
خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.     ابوعلی سینا


چهار چیز بر صاحبان خرد از امت من لازم است :شنیدن
دانش
, حفظ آن, انتشار آن, و به کار بستن آن.     حضرت محمد (ص)چند جمله زیبا

زندگی پر اهمیت ترین چیزی است که تاکنون مورد بحث بشریت بوده است .

اگر زندگی را به درستی معنا نکنیم ، هر آنچه را که از ابتدا می آموزیم و یا تجربه می کنیم ، بی فایده خواهد بود .

عزیز من ، ای هستی جاودان ، عالم بیرون را رها کن و از منابع بی کرانی که در درون و در دسترس تو قرار دارد ، نهایت لذت را ببر .  

آموختن هیچ چیز ، با شانس و تصادف حاصل نمی شود. بایستی با اشتیاق به دنبالش رفت و با جدیت به آن پرداخت .

هدف از زندگی «آموختن» است. در زندگی چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد .

یکی از شگرف ترین و در عین حال ساده ترین ابزار برای یادگیری بیشتر و رشد بیشتر ، عمر بیشتر است .

زندگی یعنی عمر ، زندگی عمر کردن است .

پیروزی تو با کار و عملی که انجام آن همت گماشته ای ، همراه است و فقط در گرو کار عمر شادی و مسرت حاصل می شود .

حل پیچیدگی های در زندگی و کشف رموز آن نیاز به شهامت و اراده ای دارد که از انگیزه ی و اشتیاق درونی سرچشمه می گیرد .

تنها اشخاص کنجکاو می توانند بیاموزند و فقط انسان مصمم و با اراده می تواند بر موانع راه علم و دانش غلبه کند .

همیشه میزان اشتیاق و علاقه برای یادگیری ، مهم تر از میزان هوش و فراست شخص برای یادگیری است .

زندگی همچنان باید ادامه پیدا کند و حس کنجکاوی باید زنده نگه داشته شود و شخص هوشمند نباید تحت هیچ شرایطی به زندگی پشت کند .

اساس
تلاش ما باید بهره گیری از فرصت ها باشد ، فرصت ها راهی برای شکوفای
استعدادها و بهره گیری از ظرفیت ها است. این فرصت ها را باید به دیگران نیز
بدهیم
.

باید
در سیستم آموزشی خود روش درست زیستن را هم وارد کنیم ، ما در مدرسه
اطلاعاتی را کسب می کنیم اما چگونگی به کارگیری دانش خود را نمی دانیم
.

در
دوران تحصیل ممکن است عده ای نمرات عالی کسب نمایند اما کسانی که در مواجه
با مشکلات زندگی پیروز بیرون می آیند ، نمرات عالی تری دارند
.

همیشه باید حاصل شکست ها و ناکامی ها ، پیروزی های لذت بخش باشد از گذشته باید درسهای بسیار مهم و اثر بخش بیاموزیم .

اگر زنده هستی باید حرکت کنی ، جنب و جوش داشته باشی ، جست و خیز کنی ، سرو صدا راه بیندازی و نشان بدهی با مرده تفاوت داری .

بیاموزید که همیشه از «روند» یادگیری لذت ببرید .

هزار
بار آزمایشی که در اختراع لامپ کردم و نتیجه ای نداد ، هرگز به عنوان شکست
تلقی نکردم ، زیرا هزار و یکمین آزمایش در موفقیت را به روی من گشود.   ادیسون

– زندگی همیشه درسهای آموزنده ی و فراوانی به ما می دهد ، آموختن و به کارگیری این درسها به وجود ما بستگی دارد .

سراسر زندگی دیگران و نیز سراسر زندگی خود من ، برای من درس است .

داشتن ابتکار و درک هر مطلبی ، مهم تر از انبار کردن علوم است. «انیشتین »

هر علمی بدون شک ، نتیجه ای در پی خواهد داشت ، پس باید همواره مراقب کاری که می کنیم باشیم .

تجربه بهترین آموزگار است به شرطی که ما هم دانش آموز خوبی باشیم .

نتیجه تحصیل باید متحول کردن شخصیت فرد و روشن کردن مفهوم زندگی برای او و دیگران باشد .

تصمیم
گیرنده نهایی در زندگی خود شما هستید ، این شما هستید که تصمیم می گیرید
کدامیک از مسائلی که در زندگی رخ می دهد «صحیح است» و کدامیک «غلط است» ،
کدامیک «مفید است» و کدامیک «مضر
».

شناختن واقعی خود یعنی «اکتشاف» هر کس خود را اختراع می کند و عده ی بسیار کمی هستند که خود را کشف می کنند .

آوایی که از اعماق وجودمان می شنویم ، روح امیدوار را مأیوس نخواهد کرد. شکسپیر

بهترین توصیه و نصیحت به فرزندان این است که ابتدا آنها را کشف کنید ، سپس آنها را راهنمایی کنید .

غیر قابل درک ترین چیز در این جهان این است که تصور کنیم آن چیز قابل درک است.   «انیشتین »

تنها کسانی پاک و مقدس اند که صدای خدا را در قلب خود بشنوند و بر زبانشان جاری کنند .

من عاشق پروردگارم ، زمانی که خداشناسی را شروع می کنید ، او را از همه زیباتر و مهربانتر خواهید یافت .

مذهب
من سفارش و تمجید فروتنانه از آن روح عظیم ولایتناهی است که خود را در
جزیی ترین ذرات در جهان هستی نشان می دهد تا ما قادر باشیم با ذهن و اندیشه
ی نارسای خود آن را درک کنیم.   اینشتین

آگاهی و معرفت اکتسابی نیست ، ما باید خودمان آن را به تنهایی و در یک سفری که کسی ما را همراهی

  نمی کند ، کشف کنیم .

مهم تر از علمی که برای کسب حقایق به کار می رود ، کشف راههایی است که با آن بتوانیم در مورد آن حقایق ، تفکر و اندیشه کنیم .

تنها خوبی موجود در جهان ، علم و معرفت و تنها شر و زشنی در جهان جهل و نادانی است.   «سقراط »

عشق به خود پایه و اساس سایر عشق ها است .

از هر امکانی برای ترقی ، یادگیری و پیشرفت خود بهره برداری کن .

زندگی بسیار کوتاه است و درسهای زیادی وجود دارد که باید آموخته شود ، کسانی که همه چیز را به تأخیر می اندازند بازنده هستند .

هر روز ، تجربه های جدیدی در انتظار شماست ، هستی همیشه نو و تازه است ، به طوری که هرگز چیزی را دوبار تجربه نمی کنید .

تجربه ، علم کاربردی است ، پس تجربه کن و زندگی خود را به یک کلاس علمی تبدیل ساز .  

اگر در برابر شر مقاومت کنید ، به زوری ناپدید خواهید شد و شما آسوده خواهید شد .

جسم خود را نیز مانند روح خود همواره قوی و نیرومند نگه دار .

زندگی پر از ماجراهای جالب و هیجان انگیز است ، هرگز شانس خود را برای یافتن آنها از دست ندهید.   «جرج برناردشاو »

خود تان را باور کنید و بپذیرید ، اگر بتوانید خودتان را قبول کنید ، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید    ویدیو : جمله در مورد دانش
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b