جملات عرفان ادب اس

اسمس زیبای فراموشی

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان میآییند و میـــــــــرونند

اما خاطره خوش باهم بودن هستـــــــ که میماند

افتخاریستـــــــ در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم …

.

.

.

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش …

او زاده ی غــم بـود کـه از خــاطــر دوستـــان گشــت فراموش …

.

.

.

“خاموشی” بهانه است…

مشترک مورِد نظر، “فراموشی” دارد!

.

.

.

تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت؛ اما فراموشم نکرد…

.

.

.

بـه خـــــودم قــول میدهـــــم کــــه فــــــــراموشــــت کـــــــنم

وقـــتی صـــبــح میشـــــــود تــو را کـه نـه …

ولــــــی !

قــــــــولم را فـــــــرامـــوش میکـــــــنم !!!

.

.

.

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است !

اینجا گم که مى شوى به جاى اینکه دنبالت بگردند ، فراموشت مى کنند …

.

.

.

ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

.

.

.

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم !

.

.

.

تنها یک برگ مانده بود

درخت گفت : منتظرت میمانم !

برگ گفت : تا بهار خداحافظ !

بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

.

.

.

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی

تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی

تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

.

.

.

شنیــده بودم که “خاک سرد است”

ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است،

که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

.

.

.

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود

از همان آب هایی که می پرد توی گلو و سالها سرفه میکنیم !

.

.

.

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن …

به هر حال دارم فراموش می کنم فراموش شدنم را …

.

.

.

ماههاست فراموشش کرده ام ؛

خاطراتش را هم … !

ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش

ذوق میکنند !

.

.

.

نامت را

خاطراتت را

بوسه هایت را

و لمس حس بودنت را

همه و همه را به دست سرد باد سپردم

یادم تو را فراموش…

.

.

.

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛

به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد

هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت!

فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم

یک کـ ـــلام

و این یعنـ ـــی

نهایـ ـــت خوشـ ــبختی!!

.

.

.

خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم

فرامــــــوش . . .

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادمه

.

.

.

در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد

در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت

و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد

ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد . . .

.

.

.

فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنرترین انسانم

.

.

.

فراموش کردنت کار سختی نیست !!!

کافی است دراز بکشم ، چشم هایم را ببندم و برای همیشه … بمیرم !

.

.

.

وقتى که میگى :

“دیگه برای همیشه فراموشش کردى”

و هیچ احتیاجى بهش ندارى و تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش میکنى …

دقیقا همون زمانیه که :

بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده …ایا داشتن یک همسر خوب باعث سلامت روان می شود؟

چکیده

خانواده نقش به سزایی در تشکیل شخصیت فرد دارد. چرا که بهداشت روان فرد
بستگی به سلامت عاطفی او دارد و داشتن سلامت عاطفی از طریق خانواده فراهم
می شود. در خانواده ای که عشق وعلاقه و محبت به اندازه کافی مبادله می شود،
سلامت روانی افراد آن خانه تا حد زیادی تامین است. خانواده به پدر و مادری
احتیاج دارد که به برقراری یک رابطه سالم با هم متعهد باشند و آن قدر
احساس امنیت کنند که بتوانند فرزندان خود را به دور از کشمکش ها پرورش
دهند. زنان به دلیل ویژگی خاص شخصیتی خود و تفاوتهای جنسیتی با مردان در
زمینه های گوناگون، نقش بسیار حساس و مهمی در تامین سلامت و بهداشت روانی
خانواده را بر عهده دارند. تولید نسل ، پرورش بدنی (حضانت) و پرورش روانی
کودکان، پرستاری ، تامین آرامش خانواده، انتقال فرهنگ و زبان، تامین روانی
مرد، اقتصاد خانواده و مانند اینها کارکردهای بسیار مهم و حیاتی است که
تنها از زن برمی آید. همه کارکردهای زن را می توان کارکردهای فطری دانست و
بیشتر این ویژگی ها و کارکردها را به صورت غریزه حتی در کودکی دختران می
توان مشاهده نمود.
کلید واژگان: زن، بهداشت روان ، خانواده.

مقدمه:

خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود و دستیابی به جامعه
سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم به برخورداری
افراد از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر بستگی دارد.
خانواده مدرسه عشق است. مرکز محبت است.مادر رکن اصلی تربیت و مربی و سازنده
عظیم این مدرسه است و پدر عامل اجرای ضابطه و قاعده برای کودک
(قائمی،۱۳۸۱).

بهداشت روان(۱):

بهداشت روان به معنای ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین محیط زندگی و نیازها و خواسته های انسان است (دکتر حسین عسکری،۱۳۸۰).
«آلفرد آدلر(۲)» بهداشت روانی را در سه جمله خلاصه می کند: همسازی در
زناشویی و کانون خانواده، همسازی با کار و حرفه و بالاخره همسازی با
دیگران.

نقش زن:

از نظر روانی، زن دارای عواطفی رقیق و قلبی مهربان و دارای غریزه پرستاری و
مهرورزی و صلح جویی و به طور طبیعی یک زن سالم بدور از پرخاش جنگ و خصومت
است. از اینرو وجود او می تواند تعدیل کننده احساسات خشونت بار و جنگجویانه
مرد در بیرون و در خانه باشد. از برکت همین ویژگی زن سالم در خانه و
خانواده انتظار می رود که زن در خانواده اثر آرامبخشی و ایجاد بهداشت روانی
داشته باشد و در خانه برای اعضای آن آسایش و تعادل روانی به بار بیاورد و
محیط زندگی عاطفی و شیرین شود حتی این عاطفی و لطیف شدن آن از خانه به
جامعه منتقل گردد. در دین اسلام: زن نه تنها ملعبه مرد نیست ونه تنها
وابسته نمی باشد نه تنها ابزار نیست بلکه چون بنیان مرصوصی است که مرد را
از پرتگاه دوزخ می رهاند و از انحراف نجات می دهد و با هم از خطر تیرگی و
تاریکی آسوده می شوند. هماهنگ هم راه اصلاح را طی می کنند و از تباه و تبار
می رهند(بروکس (۳)، دانا(۴)، ۱۹۵۵، ترجمه : صالحی معوا،۱۳۸۱).

نقش های زن نسبت به شوهر

نقش هایی نیز وجود دارد که از طرف زن می بایست مورد توجه خاص قرار گیرد ،
درصورتی که زن نسبت به این نقش ها توجه داشته باشد و آنها را انجام دهد، به
ایجاد استحکام در خانواده کمک کرده است.

این نقش ها عبارت است از:

۱- احترام و تکریم شوهر:

با توجه به این که در زندگی زناشویی نقش محبت و اظهار عواطف بیشتر مناسب
ساختار روانی و جسمی زن است و احساس دلگرمی و اطمینان خاطر را شوهر باید در
فضای خانواده ایجاد کند، زن بایستی دقت داشته باشد که احترام او نسبت به
شوهر هم یک نیاز روانی و عامل علاقه و محبت بیشتر شوهر نسبت به اوست. از
مهمترین نیازهای عاطفی مردان مقبول بودن و مورد پذیرش قرار گرفتن است. تمام
مردان نیازمند آن هستند تا به آن ها اثبات شود که در محیط خانواده،
خواستنی هستند، نه به خاطر شغل، درآمد یا مقام و موقعیت اجتماعی، که تماماً
صوری و موقتی هستند بلکه فقط به خاطر وجود خودشان. یکی دیگر از نیازهای
اساسی مردان، مورد اعتماد واقع شدن آنها است. اگر مردی در محیط خانواده با
این احساس ناخوشایند روبرو شود که همسر نسبت به او اعتماد و اطمینان لازم و
کافی را (در هر زمینه) ندارد، احساس بی کفایتی، عدم اعتماد به نفس و
ناخشنودی بر وجود او مستولی شده، احساس می کند حامی خوبی برای خانواده اش
نیست. حتی تصور این که زن شوهرش را بی لیاقت و بی کفایت بداند و در موقعیت
های دشوار و یا حتی معمول زندگی، آن طور که باید او را تکیه گاه قرار ندهد
برای مرد به منزله مرگ عاطفی است. اگر برداشت زن از مرد با توانایی ها،
امکانات واستعدادهای او بی تعصب و واقع بینانه باشد و توقعات و انتظارات
خود را بر مبنای واقعیت تنظیم کند، احساس عدم امنیت و اطمینان و یا بی
لیاقتی را به شوهر و محیط خانواده خود منتقل نمی کند . چطور ممکن است
فرزندان، پدر را مظهر قدرت و تکیه گاه خود بپندارند، در حالی که مادر با
حرکات خواسته یا ناخواسته خود، اقتدار و کفایت را از شوهر خود سلب کند؟ چه
خوب است به جای تنزل جایگاه مرد در خانواده به منزلت اصلی و واقعی او
بیندیشد و آن را به شریک زندگی خود هدیه کند تا با احساس امنیت بیشتر، بر
تلاش خود برای درک خانواده و ارتقای کیفیت و کمیت ارتباطات و بهبود وضعیت
رفتاری و اخلاقی خود بیفزاید. فرزندان نیز با اطمینان به قدرت فکری و
توانایی های پدر، خود را در جامعه تنها و بی یاور و بدون پشتیبان تصور نمی
کنند. احساس بی پشتوانگی فرزندان سبب می شود تا دیدگاههای منفی از دنیا،
افراد و موقعیت ها در ذهن آنان شکل بگیرد. برای فرزند مهم است پدرش را مظهر
قدرت و قهرمان تصور کند، علاون بر این هر مردی در اعماق وجود خود می خواهد
در نظر خانواده اش قهرمانی ارزشمند باشد. پهلوانی که در هر شرایطی مورد
اطمینان خانواده قرار داشته، به عنوان الگویی از دانش و چاره اندیشی، حلال
مشکلات خانواده و اطرافیان است.

۲- همدلی و همراهی با شوهر:

زن بایستی در مسایل و مشکلات که شوهر در اداره زندگی در پیش روی خود دارد
با او همدلی کند و این همدلی را به صورت های مختلف ابراز نماید. احساس
همدلی که شوهر در همسر خود مشاهده می کند، جرات و شهامت برای مقابله با
سختی ها و نیروی روانی او را افزایش می دهد. تشویق نیز یکی دیگر از نیازهای
مردان است . هر مردی برای امیدوار بودن به زندگی، به تشویق همسر خود
نیازمند است. تشویق و قدر شناسی از زحمات و تلاش های مرد، احساس ارزشمندی و
رضایت را به او هدیه می کند.

۳- شاکر بودن و قناعت پیشگی:

معمولا تامین زندگی به عهده ی مرد است و گاه اتفاق می افتد که کمبودها و
نارسایی هایی از این نظر در زندگی به وجود آید. این که زن در ضمن همراهی با
شوهر برای بهبود زندگی، روحیه شکر، قناعت و سپاسگزاری داشته باشد، در بنای
خانواده ای صمیمی و مستحکم بسیار موثر خواهد بود.

۴- پرهیز از عیب جویی:

زن و شوهر درعین حال که بایستی عیوب و نارسایی های یکدیگر را شناسایی کرده
به یکدیگر تذکر دهند و برای رفع آن تلاش مشترک داشته باشند، بایستی مراقب
باشند، روحیه عیب جویی نسبت به یکدیگر را پیدا نکنند، این حالت به ویژه
برای زنان در مقابل شوهر بایستی مدنظر باشد، زیرا زن ممکن است به واسطه
محدودیت هایی که در زندگی خانوادگی دارد گاه به صورت عیب و ایراد گرفتن از
شوهر عکس العمل نشان دهد، چنین روشی باعث ایجاد تنش و کشمکش مستمر در زندگی
خانواده و تزلزل در بنیان آن خواهد شد.

۵- عفت و چشم پوشی از غیر:

یکی از وظایف اساسی زن، که هم از نظر حساسیت و نیاز روانی شوهر حایز اهمیت
است و هم با توجه به موازین شرعی و اجتماعی بایستی آن را رعایت کرد عفت زن،
حفظ خویش در مقابل افراد نامحرم و وفاداری کامل نسبت به شوهر است. در
زندگی خانوادگی، کمال روانی شوهر غیرت و کمال روانی زن عفت است و این دو
صفت در کنار یکدیگر، خانواده را در درون به سوی وحدت روانی، صمیمیت و عشق
دو جانبه سوق می دهد و از آلودگی های اخلاقی خانواده و جامعه جلوگیری می
کند. وظیفه اساسی خویشتنداری و عفت به عهده زن است و بایستی در زندگی
مشترک، حتی در روابط معمول با آشنایان و افراد فامیل که نامحرم هستند، مورد
توجه باشد.

۶- مدیریت و تدابیر امور خانه:

مدیریت و اداره خانواده بیشتر به عهده زن است. این مدیریت هم در جنبه عاطفی
و روانی است و هم در اداره امور جاری منزل، هر چند شوهر نیز در هر دو جنبه
باید شریک و سهیم باشد، لیکن ابتکار عمل و تدبیر اساسی را باید زن به عهده
گیرد. زن باید برای ایجاد فضای مناسب عاطفی و روانی و نیز ایجاد محیط زیبا
و نشاط بخش در خانه، برنامه ریزی کند و حتی در صورت نیاز، آموزش های لازم
را ببیند تا بهتر بتواند در خانه یک مدیرخوب و موفق باشد. خلق خوش و نیکوی
خانم منزل یکی از پایه های نگهدارنده و حتی شاید بتوان ادعا کرد اصلی ترین
ستون زندگی مشترک محسوب می شود . زبان خوش چیزی نیست جز رعایت احترام طرف
مقابل و به کارگیری الفاظ و عباراتی که کمترین میزان تنش را مابین طرفین
ایجاد کرده و بهترین نتیجه را به بار می آورد.
نشاط، سر زندگی و خوشرویی زن اگر همراه با حوصله و صبوری باشد شوهرش خوشبخت
ترین مرد عالم است . مردی که خسته از فشار محیط کار به خانه می آید، پی
مکان امنی است تا تجدید قوا کند. زن می تواند چنین محیطی را برای او فراهم
کند(کیهان نیا،۱۳۷۶).

نقش مادر:

نقش ویژه زن در قالب مادر و پایه اساسی خانواده در مراقبت و تربیت فرزند و
دادن عواطف لازم به وی و توجه به رشد سالم جسمی و روانی فرزند اهمیت خود را
مشخص می سازد. فرزندان برای رشد روانی سالم خود نیاز به وجود مادری با
محبت، با عاطفه، با انرژی و شاد دارند


    ویدیو : جملات عرفان ادب اس
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b