جملاتی درباره ی مردان

۲۰ جمله زیبا درباره مردان.

– مردان بزرگ مانند شهاب هستند که میسوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند.

( ( ناپلئون بناپارت ) )

 

     اگر نمی توانید قهرمان باشید لااقل مرد باشید.  ۲-

( ( گوته ) )

 

۳- دردهای بزرگ مردهای بزرگ می زایند و مردهای بزرگ نیز دردهای بزرگ می خواهند.

( ( ژان پل سارتر ) )

 

۴- مرد موجودی است فطرتا عاشق آزادی / وقتی بعد از ازدواج آزادی او سلب شد فکر می کند که مرد بدبختی است.

( ( مارگریت فوسکاف ) )

 

۵- مرد معمولا کم ولی اغلب دوست دارد / زن زیاد ولی به ندرت دوست می دارد.

 

۶- مردی که توانست از همه جهت زن خود را اداره کند شایسته رهبری و پیشوائی ملت خویش است.

( ( اونوره دو بالزاک ) )

۷- مرد پاک هر زنی را شایسته احترام می داند.

( ( میلتون ) )

 

۸- سه چیز است که مرد را خراب می کند: حسد/ سخن چینی/ و کم خردی.

( ( امام باقر ) )

۹- مردان بازیچه زنانند و زنان بازیچه شیطان.

( ( ویکتور هوگو ) )

 

۱۰- جماعت زیادی از مردان را می شود آرام در کنار هم سالها در یک اتاق نگه داشت اما اگر پای زنی در میان نباشد.

( ( رضا جزء مطلب تبریزی ) )

 

۱۱- هنگامی که دل مرد از ملالی فسرده است با پیدائی زن غبار غم ناپدید می شود.

( ( جان گی ) )

 

۱۲- هرگاه مردی اشتباه می کند و نمی خواهد آن را بپذیرد عصبانی می شود.

( ( هالی برتون ) )

 

۱۳- مردان دل رئوفی دارند این زنان هستند که آنها را خشن و عصبانی بار می آورند.

( ( حسین رحمت نژاد ) )

 

۱۴- مردی که زن می گیرد پرنده ای است که بال اورا قطع کنند و زنی که شوهرمی کند پرنده ای است که پر در می آورد.

( ( ساموئل اسمایلز ) )

 

۱۵- مردی که به زنش اجازه می دهد که بر او فرمانروائی کند احمق است.

( ( ناپلئون بناپارت ) )

 

۱۶- مرد می خواهد سر آغاز عشق باشد ولی زن می خواهد که پایان عشق مرد باشد.

( ( اسکار وایلد ) )

 

۱۷- جنایات اغلب مردان را می توان در علاقه مفرطی که آنان به زنانشان دارند جستجو کرد.

( ( ناپلئون بناپارت ) )

 

۱۸- مرد روشن فکر نه تنها باید بتواند دشمنش را دوست داشته باشد بلکه باید از دوستانش هم متنفر نباشد.

( ( نیچه ) )

 

۱۹- مرد حقیقی طالب دو چیز است : خطر و بازی / از این روست که او زن را به عنوان خطرناک ترین بازیچه می طلبد.

( ( نیچه ) )

 

۲۰- مرد بزرگ کسی است که در سینه خود قلبی کودکانه داشته باشد.

( ( منیسوسی ) )جملات زیبا روز مرد

مردی یعنی اینکه :

بار بیشتری در زندگی برداری

تحمل بیشتری به خرج بدی

بی چشمداشت غمخوار دیگران باشی

بیشتر از همه محبت کنی

و کمتر از همه توقع داشته باشی

سخته نه !؟

اگر این خصوصیات رو داری

چه مرد باشی و چه زن ،

صمیمانه روزت مبارک …

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد    ویدیو : جملاتی درباره ی مردان
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b