تولید و پرورش قارچ صدفیقارچ

مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی

۱- روش کشت قارچ صدفی در کیسه پلاستیکی

    
مایه قارچ مورد نیاز برای یک بسته کمپوست حدوداً ۲۵۰ گرم بذر قارچ صدفی
جهت تلقیح در ۸الی ۱۰ کیلوگرم ازکاه وکلش گیاهان تیره غلات در نظر گرفته
شده است وتا لحظه‏ای که کمپوست شما آماده نشده است به هیچ عنوان درب بسته
را باز نکنید چون احتمال آلودگی آن خواهد بود.

۱- یک کیسه پلاستیکی به قطرcm ۵۰ و به طول ۱۰۰cm انتخاب کنید. ( کیسه‏های بسته بندی میوه جات مانند خیار و… )

۲-
طبق شکل A تعداد سه عددسوراخ به قطر یک سکه ۵۰ ریالی در ته کیسه و چندین
سوراخ در بدنه کیسه در نقاط مختلف جهت خروج آب اضافی وتهویه بستر ایجاد
کنید(جمعا حدود ۳۰ سوراخ می‏شود).

۳- مقدارحدوداً
۸ الی۱۰کیلوگرم گاه یا کلش یکی ‏ازگیاهان تیره غلات را تهیه نمائید.(گندم ـ
جو ـ چاودار ـ یولاف ـ برنج ـ ذرت ـ سورگوم و … )

کلش = اگر
محصول غلات را با دستگاه کمپاین برداشت نمایند( درو ) نتیجتا ساقه های غلات
به طول ۸ الی ۱۴ سانتیمتر طول خواهند داشت که به آنها کلش کفته می‏شود .
یعنی طول ساقه ها بزرگ خواهد بود

گاه = اگر محصول غلات را با دستگاه
خرمن کوب خرمن نمایند ( جدا کردن دانه ها ار پوسته غلات ، کلوم وکلومل )
ساقه های حاصل کوچک خواهد بود که به آنها گاه گفته می‏شود .

۴ –
کلش‏های تهیه شده را در یک ظرف بزرگی ( قابلمه ـ دیک ) ریخته و روی آنها
آب معمولی ( سرد ) ریخته بطوری که گاه وگلشها در آب غرق آب شوندوبعدروی
شعله گاز(یا هر نوع منبع حرارتی) قرار دهید واز لحظه به جوش آمدن کامل آب
حداقل به مدت ۳۰ دقیقه به کلش‏ها حرارت داده وکلش‏های در حال حرارت را گاهی
زیر و رو نمائید. 

( جوشانیدن گاه ویا گلش‏ها به سه علت انجام
می‏گیرد  A . اگر در داخل گاه ویا گلشها بذر غلات ویا هر بذر دیگری قرار
گیرد در اثر حرارت که موقع جوشانیدن به آن داده می‏شود جنین آن از بین رفته
و دیگر به هیچ عنوان اگر در محیط مرطوب قرار گیرد جوانه نخواهد زد  B . در
اثر حرارتی که به آنها داده می‏شودهر گونه آلودگی داشته باشد از بین خواهد
رفت   .Cبا توجه به اینکه دیواره گاه وکلشها در حالت خشک سفت وخشبی هستند
لذا نفوذ ریسه های قارچ به دیواره آنها مشکل خواهد بود وبه خاطر اون اگر
گاه وگلشها در آب جوشانیده شوند بهتر است . )

 

۵- بعد از پایان زمان قید شده کلش‏ها را از یک آبکش ، آبکش نموده و آب اضافی آن را بگیرید.

 

۶ – بعد از آبکش نمودن چند دقیقه‏ائی اجازه دهید تا کلش‏ها خنک شوند.

 

۷-
کلش‏های خنک شده را به کیسه پلاستیکی تهیه شده به ارتفاع حدوداً ۱۰-۱۵
سانتیمتر پر نموده وبا کف دست به آنهاکمی فشار داده تا کیسه حالت استوانه
بدهید.

 

۸ – 
دهانه بطری یا بسته حاوی مایه قارچ ( بذر قارچ ، اسپان قارچ ) را باز کرده
وتوسط یک میله‏ای تمیز و آغشته به الکل،محتویات درونی را که به حالت فشرده
و چسبیده به هم هستند، را به هم زده، و از هم جدا نمائید.

 

۹-مقدار
۲۰ الی ۲۵ گرم از مایه قارچ(بذر درون‏ بسته) را به کف دستتان(که قبلا حتما
با آب وصابون شسته اید) ریخته وخوب از هم جدا نموده و بطور تصادفی بر روی
کلش‏های پهن شده در ته کیسه پلاستیکی بپاشید.

 

۱۰-
مجدداً از کلش‏های سرد شده را به همان ارتفاع  و اندازه برداشته و به درون
کیسه پر نمائید تا روی بذور پوشیده شود و با دست روی آنها کمی فشار دهید
تا تماس کامل حاصل گردد.

 

۱۱-
دوباره بذر پاشیده و روی آنها کلش اضافه نمائید و این کار را آنقدر ادامه
دهید تا اینکه هم کیسه پر شود وهم بذر و کلش‏تان تمام گردد.

 

۱۲-
درب کیسه پلاستیکی را محکم بسته و زیر آن یک ظرفی (بهتر است پلاستیکی
باشد) قرار دهید تا آب اضافی درون کیسه که به مرور زمان خارج خواهد شد
اطراف را خیس وکثیف نکندالبته اگر فقط ، یک بسته کشت داده ودر آشپزخانه یا
راه پله قرار داده اید.

 

۱۳-
کیسه را در یک  محیطی با دمای بین ۱۸ الی ۲۴ درجه سانتیگراد تا زمانی‏ که
کیسه را ریسه‏های قارچ  پرنماید که معمولاً بین ۱۴ -۱۶ روز طول می‏کشد قرار
دهیدبطوری که در معرض تابش نور مستقیم آفتاب نباشد.
آموزش قارچ   
کشت قارچ   
قارچ ها   
قارچ دکمه ای   
قارچ خوراکی     
تولید قار

 

۱۴-
بذر قارچ کاشت داده شده تا مرحله ظاهر شدن اولین ته سنجاقی ها ( قارچ های
اولیه ) نیازی به نور – رطوبت – آبیاری ندارد و همان مقدار رطوبتی که موقع
جوشانیدن گاه ها در آب به خود جذب کرده اند کافی است ولی بعد از طی مراحل و
زمان قید شده (۱۴ – ۱۶ روز) کیسه سفیدی در اختیار دارید که حاوی
میسیلیومهای قارچ است ، از این لحظه به بعدکه اولین قارچها ظاهر می‏شوند
حتما باید به محیط رطوبت ، نور و کمپوست را آبیاری نمود.

        
لوازم تولید قارچ دکمه ای پرورش آموزش ثبت نام رایگان rhv] \v,va , j,gdn rhv]
rhv] n;li hd j;li hd efj khl vhd’hk

rhv] wntd vhd’hk hdkjvkjd \v,Ci hdvhk jivhk rc,dk
;l\,sj nlhsk[ rdlj \,g vhd’hk  vhd’hk l[hkd

oldkd
lxhgf hl,ckni \v,va , j,gdn rhv] j;li hd مطالآموزش رایگان قارچ، کاشت
قارچ، آشنایی با قارج، سالن های کشت قارچ، مرحله دوم کاشت قارچ دکمه ای،
تولید قارچ، جلسه سوم آموزش تولید قارچ، گلخانه های کاشت قارچ دکمه ای،سالن
های پیشرفته قارچ، قارچ در جهان، درآمد زایی کار قارچ، ثروتمند شدن از
طریق قارچ،مرحله ۱ پرورش، کمپوست قارچ، بذر قارچ، سالن تولیدظاهر شدن ته سنجاقیها قارچ، قفسه بندی قارچ دکمه ای، ترجمه،قارچ، آموزش قارچب آموزنده علمی در باره قارچ ها پرورش رشد از ابتدا تا انتها تخصصی

 ۱۵-
بعد از ظاهر شدن اندامهای بارده قارچ ، روزی در دو نوبت و بسته به میزان
درجه حرارت منطقه پرورش و رطوبت محیط مقدار۴  –  ۵ لیتر آب بر روی بستر
ریخته تا ضمن آبیاری ، رطوبت زیر پلاستیک نیز تامین گردد.

 

۱۶-
جهت تامین رطوبت محیط وبستر در منزل که باید بین ۸۵ الی ۹۰% باشد می‏توان
طبق شکل B  یک چهار چوب تهیه نموده وبر روی آن پلاستیک  کشیده وبسترتان را
زیر آن قرار دهید، و بعد از هر بار محصول دهی و برداشت محصول برای اینکه ته
بستر در طی دوره خشک نشود بهتر است بستر را به صورت سروته ( وارونه ) قرار
داده و آبیاری نمائید و تا برداشت محصول سری بعد به همان شکل باقی بماند
وتا مدت حدود۴  ماه برای شما هر ۱۰ الی ۱۲ روز یک بار قارچ خواهد داد بطوری
که به ازای هر کیلو گاه خشک کمپوست اگر خوب مراقبت گردد ۸۰۰ الی ۸۵۰گرم در
طی دوره محصول قارچ خواهد داد.

 

۱۷-
نظر هموطنان عزیز را به این نکته معطوف می‏داریم که تا زمانی که قارچ بر
روی بستر مشاهده نکرده‏اند به هیچ عنوان به کمپوست آب ندهید. مگر اینکه ،
کمپوست در حال خشک شدن باشد.

 

۱۸- در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی در مراحل پرورش قارچ  با ما تماس حاصل نموده و رفع اشکال نمائید.

توجه :

از
همان لحظه اول کار در ته کیسه پلاستیکی،حدوداً سه عدد سوراخ به انداز یک
سکه ۵۰ ریالی ایجاد نموده تا آب جمع شده در ته بستر از آنجا خارج شده و
باعث گندیدگی آن نشود.

  

۲- روش کشت در جعبه های چوبی:

این‏روش پرورش‏قارچ برای اولین بار در سال ۱۹۳۴ در آمریکا آغاز شد و روش
کار بدین صورت بود که ابتدا یک جعبه چوبی تمیز را انتخاب کرده و به قسمت
درونی آن یک لایه نایلون پــهن می‏کنند و بعد مواد اولیه تهیه شده را به
داخل جعبه بصورت لایه به لایه که بین دو لایه مقدار کمی مایه قارچ ریخته و
مجدداً کمپوست را روی آنها اضافه می‏کنند تا اینکه جعبه پر شود وپس از پر
کردن جعبه درب آن را نیز بسته و به یک گوشه ازاطاق پرورش بصورت مایل قرار
داده تا آب اضافی آن خارج شود و روی همه جعبه‏ها یک ورق نایلونی کشیده تا
از تبخیرآب ازسطح‏کمپوست جلوگیری شودوحتی گاهی‏نیزهرسه‏الی‏چهار روز یکبار
مقدارکمی‏آب بر روی آن اسپری می‏کنند تا میسیلیومها تمام قسمتهای درونی
جعبه را پرنماید پس از تکمیل شدن رشد میسیلیومها در داخل جعبه ‏که ‏معمولاً
حدود۱۴ الی ۱۸روز طول می‏کشدورقه نایلونی را برداشته‏وآنها را ازجعبه خارج
کرده وبه صورت ردیفی چیده و یا از سقف آویزان می‏کنند تا شروع به محصـول‏
دهـی کند. مشکلی که در این روش کشت وجود دارد رشد انواع کپک‏های آلوده
کننده و قارچهای مضرمی‏باشدروی کمپوست است .

 

 

۳-  روش کشت در سبدهای پلاستیکی:

جعبه‏های پلاستیکی رایج در بازار که برای حمل میوه وسبزیجات بکار
می‏روند برای این کار مناسب بوده و این روش کشت نیز عیناً همانند پرورش
قارچ درجعبه های چوبی بوده وبا این تفاوت که اولاً میزان آلودگی جعبه های
پلاستیکی نسبت به چوبی کمتر بوده و ثانیاً دوره استفاده یا عمر آنها از
جعبه ‏های چوبی بیشتر است ولی به هر حال روش کار عین روش قبلی است.

 

 

 

۴_ روش کشت پـایه‏ای یا(ستونی):

به منظور افزایش در میزان تولید و بهره‏گیری هر چه بیشتر و بهتر از
جریان هوا در مرکز ( وسط) کیسه پلاستیکی یک لوله فلزی و یا پلاستیکی P.V.C
که بدنه آن سوراخدار است قرار داده واز قسمت پایین شروع به پر کرده کیسه با
کمپوست وتلقیح آن با اسپان ( بذر قارچ ، مایه قارچ ) نموده‏واز کف کیسه
وستون،کشت به صورت لایه به لایه انجام می‏گیرد ودر لایه آخر بعد از پر
نموده کمپوست درب کیسه را بسته و تا زمان سفید شدن کمپوست کیسه را در
نمی‏آورند.

  ۵- روش کشت‏ بـرروی قفسه‏های فلزی یاتورهای فلزی:

برای ساخت قفسه‏های فلزی ابتدا توسط لوله‏های فلزی چهار پایه‏های فلزی
(چهارچوب فلزی) را برپاکرده وبعداً روی آن توری مشبک یا همان توری مرغـی
نصب می‏کنندو نهایتاً بر روی آن توری کمپوست به اندازه مورد نظر پهن کرده
ومایه قارچ روی کمپوست اضافه کرده و درپایان روی بستریک‏ لایه پلاستیک‏پهـن
می‏کنندتاجلوتبخیرآب بسترگرفته شودومعمولاً هردو روز در میان یک بار
آبیاری می‏کنند

 

۶- روش کشت‏ بر روی زمین یا سکو بصورت پشته‏ای :

یکی از روشهای قدیمی بوده و مواد بستری(کمپوست ) را در روی زمین به شکل
پشته در آورده و به صورت لایه به لایه مایه قارچ را به کمپوست تلقیح
می‏نمایند ودر نهایت بستر به صورت پشته در آمده و روی آن را با پلاستیک جهت
جلوگیری از تبخیر آب می‏پوشانند تا زمانی که اندامهای قارچ ظاهر شود و آن
موقع اقدام به برداشت روکش پلاستیکی می‏نمایند، البته در صد آلودگی در این
روش بالاست.

 

 

۷- روش کشت بر روی کنده درختان:

پرورش
قارچ بر روی کنده درختان یکی از قدیمی‏ترین روشهای پرورش قارچ به شمار
می‏رود و در کشور مجارستان ابداع شده وبه سایر کشورها کسترش یافته ونحوه
عمل بدین شکل است که ابتدا چوبهایی به قطر ۲۵ الی۳۰ سانتیمتر از نوع تبریزی
، بید ، آلش ، ممرز ، بلوط وغیره را به ارتفاع ۳۰ الی ۴۰  سانتیمتـر در
اوایل فصل بهار تهیه می‏کنند بطوری که کنده‏ها باید به حد کافی رطوبت داشته
باشند ویا اینکه بطور مصنوعی مرطوب گردند بعداً یک گودالی که عمق آن
حدوداً ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر بیشتر از ارتفاع کنده‏هاست در سطح زمین حفر
مینمایند البته طول وعرض گودال بستکی به تعداد کنده و عرض آنها دارد سپس به
کف گودال مایه قارچ را پخش کرده و بعداً کنده‏های تهیه شده را به صورت
ایستاده در گودال بر روی مایه قارچ قرار داده و طبق شکل ذیل روی قسمت بالای
کنده ها نیز مقداری مایه قرار می‏دهند سپس روی کنده‏ها و گودال را به
وسیله شاخه و برگ وساقه‏های خشک گیاهانی مانند ذرت وغیره بطور کاملا” فشرده
پوشانیده ودر نهایت از روی آنها نیز یک لایه خاک به ضخامت ۱۰ الی ۲۰
سانتیمتر می‏ریزند، و همانطوری که متذکر شدیم همه این عملیات در فصل بهار
انجام میگیرد وتا فصل پائیز با توجه به دمای محیط ۳ الی ۴  بار باید اقدام
به آبیاری خاک اطراف گودال نمود که رطوبت داخل گودال تامین شود وطی ۴   الی
۵ ماه تا فصل پاییز ریسه‏ها شروع به گسترش در روی کنده‏هـا  نموده و در
فصل  پاییز حدوداً  اواسط  مهر ماه کنده‏ها را از داخل گودال خارج کرده و
در محلی تقریباً روشن و دور از تابش مستقیم آفتاب و وزش باد، در زمین جوبی
به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر ایجاد کرده و کنده‏ها را بطور ایستاده در داخل
آن جوب خاک میکنند که در آینده کنده‏ها از طریق همین جوی آبیاری شده و
رطوبت لازم برای ریسه‏ها را تامین نمایند و معمولاً یکی دو بار آبیاری در
هفته کافی خواهد بود .با فرا رسیدن سرما وفصل پاییز ظهور اولین قارچها آغاز
می‏شود ومعمولاً ۳  الی۵ سال متوالی می‏توان از آنها قارچ برداشت نمود
واین روش اکثراً در مورد پرورش قارچهای مانند پلوروت و شی‏تاکه مورد
استفاده قرار می‏گیرد که قارچهای چوبخوارند .

 

 ۸- روش کشت از طریق تزریق ریسه های قارچ برکنده های درختان 

 یکی
دیگر از روشهای کشت وپرورش گونه هایی از قارچ صدفی همانندروش قبلی ( ۷  )
پرورش قارچ بر روی تنه و کنده درختان می‏باشد منتهی با این تفاوت که در روش
قبلی کنده ها را در داخل گودالی دفن می‏کردند و اسپان قارچ را در زیر وروی
کنده ها می‏پاشیدند ولی در این روش ابتدا در محیط آزمایشگاهی اقدام به
رشددادن میسلیومهای قارچ بر روی قطعات چوبی به طول حدود ۳ سانتیمتر و قطر
یک سانتیمتر بجای تکثیر بر روی بذور غلات نموده واین قطعات حاوی میسلیومها
را در بسته بندی های پلاستیکی به بازار عرضه می‏گردد.      

   
سپس افراد علاقمنداقدام به خرید این بسته ها نموده وکندههای درختانی
مانندبید ،تبریزی ، افرا ، توسکا ، سپیداروبلوط به قطر حدود ۳۰ سانتیمتروبه
طول دلخواه مثلا از۵۰ سانتیمتر الی ۲ متر را تهیه کرده  و توسط یک دستگاه
دریل اقدام به سوراخکاری در تنه این درختان به فاصله حدود ۱۲ سانتیمتر و به
عمق ۴ الی ۵ سانتیمتر نموده بطوری که قطعات حامل میسلیوم بتواند در این
سوراخها جاگیرند

 

بعد از ایجاد سوراخ در تنه کنده ها اقدام
به قرار دادن قطعات چوبی( میخ های چوبی ) حامل میسلیوم در تنه و سورخهای
ایجاد شده در کنده ها انتخاب شده کرده و توسط چکش یک ضربه آرامی میخهای
چوبی را در جایشان محکم میکنیم.

 

کنده ها را در یک محیط
مساعد از نظر درجه حرارت ورطوبت مرتب در کنار یکدیگر قرار داده و مراقبتهای
لازم از نظر رطوبت ، درجه حرارت ، تهویه ، نور را انجام می‏دهند تا ریسه
ها ی قارچ در تنه این کنده ها نیز شروع به فعالیت نمایند وتولید قارچ
نمایند و لازم به ذکر است که طول دوره باردهی این روش با توجه به اینکه از
کندها تغذیه میکنند طولانی است .آموزش اصطلاحات و لوازم رایج در پرورش قارچ دکمه ای برای آشنایی تازه کاران

 کمپوست : بسته ای نایلونی و پرس شده با ابعاد ۲۰*۴۰*۶۰ – یعنی مکعب مستطیلی با طول و عرض ۴۰*۶۰ و ارتفاع ۲۰ سانتی متر که حاوی کاه و کلش است که طی ۲۰ روز عمل آوری شدن با کود مرغی به مرز تجزیه شدن رسیده است که با بذرقارچ که معمولا از دانه های گندم عقیم شده تشکیل شده و بر روی آنها کپک های قارچ رشد داده شده است تشکیل میشود.

بذر قارچ : عملا چیزی به نام بذر قارچ وجود ندارد . یعنی فرض کنیم قارچ هم مثل میوه ها دارای هسته هستند و آنرا میکاریم و قارچ رشد میکند .
بذر قارچ
از نوعی کپک که بر روی دانه های حبوباتی که با شیوه ای قابلیت رشد و سبز
کردن از آنها گرفته شده است رشد داده میشود و در حقیقت ما با نوعی کپک
روبرو هستیم .

میسلیوم : میسلیوم رشته های سفید رنگ نازکی هستند که در داخل کمپوست بر روی کاه و کلش ها رشد میکند و به سرعت در سطح کمپوست تکثیر میشود

قارچ کش : قارچ کش ها نوعی از مواد شیمیایی هستند که برای مبارزه با قارچ های مضری که در رشد کمپوست اختلال ایجاد میکند استفاده میشود.
معمولا این قارچ کش ها صدمه کمی به قارچ خوراکی وارد میکند و هدف آن قارچ های مضر است. از جمله پرمصرفترین قارچ کش ها کاربندازیم است

سموم : سموم در پرورش قارچ برای مبارزه با حشرات استفاه میشود . از شایعترین حشرات در کار پرورش قارچ مگس قارچ است

رافلینگ : در پرورش قارچ تولید آسان است اما معمولا تمامی تلاش تولید کنندگان برای بهترین کیفیت و بیشترین تولید صرف میشود و رافلینگ نیز روشی است که در هفته اول خاکدهی انجام میشود تا قارچهای تولید شده به صورت مجزا رشد کنند و آن به این شکل است که بوسیله چنگک در خاک شیارهایی ایجاد میکنیم تا میسلیوم های انباشته شده از هم جدا شوند و در کل خاک پخش شوند در عوض اینکه در یک نقطه متمرکز شوند

تخت کوبی یا تخته کوبی: کمپوست که به دست ما میرسد مراحل بسیاری را پشت سرگذاشته است و شاید چندین بار در طول مسیر فشرده شده یا پهن شود. تخت کوبی بوسیله وسیله ای صاف مثل ماله انجام میشود و کمپوست بوسیله آن فشرده شده و صاف میشود تا در زمان خاکدهی خاک بر روی این سطح صاف به راحتی قرار بگیرد که در غیر اینصورت خاک در قسمتهای مختلف دارای قطر های متفاوتی خواهد بود

فلش : فلش به ۳ تاریخ یا بیشتر در پرورش قارچ گفته میشود که در آن روز یا روزها تعداد زیادی قارچ همزمان در کمپوست
رشد میکنند و اوج تعداد قارچ در آن روزها دیده میشود و پس از آن تعداد
بسیار کمی قارچ تا فلش بعدی که بین یکهفته تا ۱۰ روز طول میکشد دیده میشود.
اولین فلش در پرورش قارچ حدودا در روز ۳۴ دیده میشود

ضد عفونی : ضد عفونی سالن پیش از وارد کردن کمپوست به سالن انجام میشود و بین یک تا ۳ روز صورت میگیرد که در دمای ۳۵ درجه با رطوبت ۶۰ یا ۷۰ درصد که در آن فرمالین پاشی شده است صورت میگیرد

حوضچه ضد عفونی : محلولی را کنار درب سالن به شکلی قرار میدهیم که همیشه پیش از ورود به سالن مجبور به عبور از آن باشیم . و محلول باید حاوی یک قاشق چایخوری فرمالین ، کاربندازیم و کلر و آب باشد. میتوانیم از اسفنج در داخل آن قرار دهیم تا اب به کفش وارد نشود

فن سیرکوله : همین فن های معمولی است که در سالن باید در نزدیکی سقف به شکلی قرار گیرد که هوای سقف را کشیده و بوسیله کانال نایلونی که به انتهای آن متصل شده به کف سالن برساند

سیستم قطره ای : در نزدیکی سقف از لوله های آب کولر متصل میکنیم و در داخل لوله ها آب را جریان میدهیم و سپس بر روی شلنگ سوراخهایی تعبیه میکنیم تا آب بر روی دیوار کم کم بچکد تا رطوبت سالن را کمی به این وسیله بالا ببریم

مه ساز : دستگاهی است برای تولید رطوبتی کاملا به شکل مه . رطوبت این دستگاه کاملا شبیه به بخور سردهای خانگی است با این تفاوت که از تعداد زیادی تولید کننده رطوبت تشکیل شده است که در ابعاد سالن های بزرگ بتواند رطوبت را تامین کند

رطوبت ساز : رطوبت ساز نیز در سالن برای تولید رطوبت استفاده میشود و تفاوت آن با مه پاش در قطرات درشت آن است که در مقایسه با مه ساز رطوبت کم کیفیت تری دارد اما قدرت تولید رطوبت آن در مقایسه با هزینه ای که برای آن انجام میشود مناسب تر است

خاک پوششی : خاک پوششی از خاصیت جذب رطوبت بالایی برخوردار است و با خاک معمولی متفاوت است . علاوه بر قدرت جذب آب از قابلیت عبور اکسیژن است که در خاکهای معمولی معمولا کمی خاصیت رسی وجود دارد که پس از تماس با آب فشرده میشوند

دماسنج ماکزیمم مینیمم : دماسنجی است که کمترین دما و بیشترین دمای سالن را نشان میدهد . دکمه ای بر روی این دماسنج وجود دارد که علامت ها را صفر میکند و از زمان فشردن دکمه به بعد کمترین و بیشترین دما ها ثبت میشوند

دماسنج میله ای : دماسنجی است برای تشخیص دمای داخلی کمپوست

رطوبت سنج : دستگاهی ساده ای که دارای عقربه ای برای نمایش رطوبت است . در پشت این وسیله حفره ای است که از آن طریق رطوبت به داخل آن رفته و سپس بر روی نوعی نخ مخصوص که به آن متصل است اثر میگذارد

     ویدیو : تولید و پرورش قارچ صدفیقارچ
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b