بافت کفش نوزادی

آموزش بافت کفش نوزاد ( پاپوش ساده )

 

این اندازه برای سایز ۷۴ ( کودک نه ماهه ) در نظر گرفته شده است، که اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه پا میتوان تغییر داد.

 


ملزومات:

۱- کاموای نازک و نرم به رنگ دلخواه یا متناسب با رنگ لباس
۲- میل شماره ۵/۲
برای شروع تعداد ۳۷ دانه سر میاندازید وبافت را به ترتیب زیر ادامه میدهید


رج اول: همه از زیر


رج دوم: همه از زیر


رج سوم:۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر


رج چهارم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها میرسید دانه را طوری میبافید که سوراخ نیفتد)


رج پنجم: ۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۳ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر


رج ششم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها میرسید دانه را طوری میبافید که سوراخ نیفتد)


رج هفتم: ۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۵ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر


رج هشتم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها میرسید دانه را طوری میبافید که سوراخ نیفتد)


رج نهم: ۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر


رج دهم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها میرسید دانه را طوری میبافید که سوراخ نیفتد)


رج یازدهم: ۱۸ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۹ دانه از زیر – ۱ دانه ژته – ۱۸ دانه از زیر


رج دوازدهم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها میرسید دانه را طوری میبافید که سوراخ نیفتد)


رج سیزده تا هجده: وقتی تعداد دانه ها به ۴۷ دانه رسید ۶ رج همه از زیر میبافید بدون اضافه کردن


«از اینجا به بعد دانه ها را یک رج از زیر و یک رج از رو میبافید تا بافت ساده روی کفش ایجاد شود»


رج نوزدهم: ۲۸ دانه از زیر – دو دانه را از زیر با هم یکی کنید و بقیه دانه ها را نبافید


رج بیستم:
*از همان جا برگردید – دانه اول را بلند کنید یعنی نبافید – ۹ دانه از رو
ببافید – ۲ دانه را از رو با هم یکی کنید – بقیه دانه ها را نبافید*


رج بیست و یکم تا سی و دوم:
در تمام این ۱۲ رج، به ترتیبی که در قسمت ستاره دار رج بیستم بافته بودید
در اینجا نیز دقیقا همان تعداد دانه و طرز بافت را تکرار میکنید


رج سی و سوم تا سی و هشتم: در اینجا ۳۳ دانه برای شما باقی مانده است این ۳۳ دانه را ۶ رج ساده میبافید یک رج از رو یک رج از زیر


رج سی و نه:
دو دانه را از زیر یکی میکنید – ۱ دانه ژته – دو دانه را از زیر یکی
میکنید – ۱ دانه ژته ….همینطور تا انتهای رج بافت را ادامه میدهید


رج چهلم: تمام دانه ها را از رو میبافید طوری که دانه های ژته سوراخ بیفتد تا بتوانید بند کفش را دور تا دور ساق پا از داخل سوراخها رد کنید


رج چهل تا چهل و پنجم: تمام این ۶ رج را یک رج از زیر و یک رج از زیر بطور ساده میبافید


رج چهل و شش تا پنجاه و هفتم: تمام این ۱۲ رج را از زیر میبافید.


بافتنی
را کور کنید و زیر و پشت کفش را بدوزید و به سلیقه خود روی آنرا گل دوخته
و برای بند نیز با قلاب نواری میبافیم یا بند درست کرده و از داخل سوراخها
رد میکنیم و برای دو سر بند نیز میتوان منگوله های کوچکی تهیه کرد و به دو
سر بند وصل نمود.


آموزش بافت کلاه نوزاد

این اندازه برای سایز ۷۴ ( کودک ۹ ماهه ) در نظر گرفته شده است، که اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه سر میتوان تغییر داد


ملزومات:۱- کاموای نازک و نرم به رنگ دلخواه یا متناسب با رنگ لباس
۲- میل شماره ۵/۲


برای شروع تعداد ۷۰ دانه سر میاندازید وبافت را به ترتیب زیر ادامه میدهید

رج اول تا ششم: تمام هفت رج را بافت ساده میبافید ( یک رج از زیر – یک رج از رو )


رج هفتم:
دو دانه را از زیر یکی میکنید – ۱ دانه ژته – دو دانه را از زیر یکی
میکنید – ۱ دانه ژته ….همینطور تا انتهای رج بافت را ادامه میدهید، این
قسمت را بعد از پایان بافت باید تو بگذارید بعنوان لبه کلاه


رج هشتم:
تمام دانه از رو بافته شود طوری که دانه های ژته سوراخ بیفتد تا هنگام تا
زدن این قسمت و دوختن آن به داخل یک حاشیه دالبر زیبا دور تا دور صورت
نوزاد یا همان لبه کله داشته باشیم


از این رج به
اندازه ۱۲ سانتیمتر ( حدوداً ۲۴ رج – بهتر است با سانتیمتر اندازه بگیرید)
ساده ببافید یک رج همه از زیر- یک رج همه از رو


حال به اندازه ۴ سانتیمتر کشباف میبافیم (‌یک دانه از زیر –  یک دانه از رو)


بافتنی
را کور کنید، سپس از قسمت طول تا کرده پشت کلاه را بدوزید و لبه آن را که
همان قسمت ژته ها است را دو لا کرده، به داخل برگردانید و پس دوزی کنید
قسمت پایین کلاه یا همان دور گردن را که کشباف بافته بودید را دو لا کرده،
پس دوزی کنید و نوار را از داخل آن رد کنید و اگر خواستید میتوانید به دو
سر بند کلاه نیز منگوله وصل کنید و اگر دوست داشته باشید میتوانید با
گلهای کوچک بافتنی یا روبان آن را تزئین کرد


این
مدل بافت کلاه ساده ترین نوع کلاه نوزاد است و طبق سلیقه خویش میتوانید
تغییراتی در بافت آن ایجاد نمایید تا مثلا مانند کلاه داخل عکس پشت سر
حالت گرد در بیاید یا هر نوع تغییر دیگر که تمایل داشتید    ویدیو : بافت کفش نوزادی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b