انواع رنگ مو دودی تیره

اموزش انواع ترکیب رنگ مو زیتونی دودی کرم،روشن متوسط تیره،مش زیتونی طلایی

زیتونی با دکلره

زیتونی تیره : ابتدا کل موها رو دکلره می کنیم سپس برای رنساژ آن از رنگ شماره ۶٫۲ هر مارکی که دلخواه باشد به اضافه

نسبت ۲+۱ اکسیدان ۶% استفاده میکنیم یعنی به طور مثال ۲۰ سی سی اکسیدان ۶% + ۴۰ سی سی آب را مخلوط

نموده و موها را رنساژ میکنیم سپس به مدت ۲۰ دقیقه مکث میکنیم

زیتونی متوسط

ابتدا کل موها را دکلره میکنیم و به پایه ۷ میرسانیم یعنی ۳۵ دقیقه مکث مینماییم تا رنگ دکلره زرد شود سپس موها را

شستشو داده در ادامه ۲/۳ از رنگ شماره ی ۶٫۲ یا m6 بعلاوه ۱/۳ از رنگ ۶٫۳ پرفکت با اسیدان ۶% را به نسبت ۲+۱

مخلوط و به مدت ۲۵ دقیقه مکث میکنیم

زیتونی روشن یا مش های زیتونی

ابتدا موها رو دکلره میکنیم تا به پایه ۸ برسد . سپس مو ها را شستشو می دهیم در ادامه از رنگ شماره ی ۸٫۲ یا m8

هر مارکی می توان استفاده کرد . برای این کار لازم است از مقدار ۴۰ سی سی اکسیدان ۶ % + ۲۰ سی سی آب

استفاده کرد

زیتونی طلایی

ابتدا تا پایه ۷ کل مو ها را دکلره میکنیم و ۳۵ دقیقه مکث می نماییم بعد برای رنساژ آن از ۱/۲ رنگ شماره ۷٫۰۳ پرفکت +

۱۲ + ۶٫۲ کمند یا کلستون ۲۰۰۰ + ۴۰ سی سی اکسیدان ۶% + ۲۰ سی سی آب استفاده می کنیم

اگر بخواهیم از این رنگ به صورت مش استفاده کنیم قسمت های مورد نظر از موها را با کلا مش یا فویل و یا فانک و یا …

جدا میکنیم و دکلره می کنیم تا به پایه ۹ برسد سپس از رنگ های شماره ۹٫۰۳ پرفکت + ۸٫۲ از هر کدام مقدار ۱/۴ تیوپ

+ اکسیدان ۶ % به نسبت ۲+۱ استفاده کنیم

قهوه ای دودی زیتونی

ابتدا
کل موها را تا پایه ۷ دکلره میکنیم بعد ار شستشو دادن موها برای رنساژ آن
از رنگ های شماره ۶٫۱۱ + ۵٫۳ + ۶٫۲ از هرکدام به مقدار ۱/۳ تیوپ با اکسیدان
۶% به نسبت ۱+۲ استفاده می کنیم

بلوند دودی زیتونی

پایه دکلره ۸

رنساژ : رنگ شماره ۸٫۱۱ + رنگ شماره ۷٫۲ از هرکدام به مقدار نصف تیوپ + اکسیدان ۶ % به نسیت ۲ به ۱ استفاده میکنیم

( بطور مثال : ۴۰ سی سی اکسیدان ۶% را با ۲۰ سی سی آب مخلوط میکنیم و به مدت ۲۰ الی ۲۵ دقیقه مکث میکنیم)

برای مش دودی زیتونی

پایه دکلره را تا ۹ میرسانیم

برای رنساژ آن از رنگ های ۸٫۱۱ + ۸٫۲ از هر کدام به مقدار ۱/۴ تیوپ با اکسیدان ۶% به نسبت ۲ به ۱ است

مش زیتونی کرم

پایه دکلره ۹ برای رنساژ از رنگ ۹٫۲ یا ۱۱٫۲ با ترکیب اکسیدان ۶% به نسبت ۲ به ۱ استفاده می شودطلایی زیتونی

 G8 بلوند طلایی خیلی روشن ۶۰ میل

C8 بلوند دودی خیلی روشن ۵۰ میل

M8 بلوند زیتونی خیلی روشن ۵۰ میل

واریاسیون نقره ای ۵ سانت

واریاسیون طلایی ۵ سانت

اکسیدان ۱۲ درصد ۱۵۰ میل

فرمول رنگ مو بلوند زیتونی روشن m8


    ویدیو : انواع رنگ مو دودی تیره
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b