اشنایی با متد گرلاوین

شلوار با الگوی مولر

 شلوار با الگوی مولر

الگوی جلو:

ابتدا خط کمر را رسم کرده

از خط کمر به اندازه ی قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم میکنیم

خط فاق:

یک چهارم دور باسن – ۳ (حداکثر تا ۲۷ سانت باشد .از سایز ۳۴ تا ۴۰ ) برای کودکان فقط یک چهارم دور باسن نیاز است

برای فاق کوتاه ۵-۶ سانت از قد فاق کم میشود

خط باسن: یک سوم بلندی یا قد فاق را به دست می آوریم و از خط فاق به طرف خط کمر بالا رفته اندازه زده و خط باسن را می کشیم

خط زانو: ۴۸-۵۳ سانت از خط کمر پایین رفته یا یک دوم کل قد + ۳-۵ سانت می باشد

اندازه بزرگی پیش: یک چهارم دور باسن +۲ و بعد خط را به سمت بالا ادامه میدهیم

اندازه جلوی نقاب یا پهنای فاق: یک بیستم دور باسن و برای بلندی هلال نیز یک بیستم دور باسن را در نظر می گیریم

خط اطو: یک دوم خط کل فاق یعنی همراه با پهنای فاق اندازه زده و خطی از بالا تا پایین رسم میکنیم

اندازه ی زانو: روی خط زانو از خط اطو به اندازه ی یک چهارم دور زانو به طرفین می رویم

دم
پا: روز خط دم پا از خط اطو ۱۱ سانت به طرف راست و چپ (اندازه یک چهارم
دور زانو) می رویم و به بالا به خط فاق وصل و از پایین راست به دم پا وصل
می شود.برای شلوار راسته دم پا و زانو یک اندازه هستند

دور کمر: یک چهارم دور کمر +۲ در نظر گرفته و باقیمانده را ساسون می گیریم

یک ساسون ۱ سانتی در وسط جلو، ۲-۳ سانتی در پهلو و بقیه روی خط اتو تبدیل به ساسون می شود (عموما نیازی به ساسون ها نیست و همان یک چهارم را در نظر میگیریم)

به
اندازه ی ۱ سانت از خط کمر در وسط جلو پایین آمده و تا ساسون صاف رسم
میکنیم، از ساسون تا خط پهلو با پیستوله خط منحنی ملایمی میکشیم (برای
افراد چاق با خط کش خط صاف میکشیم)

 

الگوی پشت:

ابتدا جلوی شلوار را رسم کرده و سپس از روی آن الگوی پشت را میکشیم

از
خط پهلو یا بغل پا روی خط باسن ۳سانت ، از خط زانو تا دمپا هم ۲ سانت خارج
میشویم و خط پهلو را از دم پا تا زانو و بعد تا کمر رسم میکنیم

رسم خط داخل پا: از خط زانو و دمپا ۲سانت خارج شده و این خط را رسم میکنیم

رسم خط بزرگی پیش یا خط وسط پشت: روی خط باسن (یک چهارم دور باسن)+۴ سانت از خط پهلو داخل میشویم

خط
کمر: از خط کمر ( یک چهارم دور کمر) +۷ سانت برای آقایان و ۵ سانت برای
خانمها خارج میشویم و به اندازه ی ( یک بیست چهارم دور باسن) بالا می رویم

پهنای فاق: (یک هشتم دور باسن)- ۱ سانت برای افراد معمولی و -۳ برا افرادی که باسن صاف دارند

ساسون پشت: طول ساسون = (یک بیستم دور باسن) + ۳سانت ؛ پهنای ساسون = ۳سانت

اگر ساسون بیشتری بخواهیم باید پشت شلوار را دو ساسونه کنیم

**
اگه دوست ندارید ساسون داشته باشه کلا مقدار اضافی شلوار رو از پهلوها و
وسط پشت شلوار کم کنید و البته در الگو تا حد امکان این مقداری که براس
ساون در نظر گرفته شده رو کم کنید**


36- شلوار با الگوی مولر - تصویر 1مراحل دوخت شلوار

برای برش :
خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی
باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می توانیم خیلی کم کج بگذاریم .
محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد .

برای برش :
خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می توانیم خیلی کم کج بگذاریم .
محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد .
محل خط اتو در کمر جرت زده شود .
زاپاسها فقط در پهلو ۳-۲ سانت و بقیه ۱ سانت .
برای دوخت : 
به غیر از کمر بقیه ادرلی می شود .
خط اتوی جلوی شلوار اتو می شود .
فاق جلو تا زیر زیپ (۱۸سانت زیر کمر) دوخته می شود .
زیپ شلوار دوخته می شود . (می توانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )
ساسونها دوخته و اتو می شود .
درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته می شود و اتو می شود .
فاقها
دوخته می شود اتو می شود ، می توانیم درز این قسمت را یک طرفه اتو کنیم
چون هلال است . بعصی اوقات در این مرحله خط اتوی پشت اتو می شود .

پهلوها کوک زده می شود ، پرز می شود ، چرخ می شود و اتو می شود .
کمر شلوار دوخته می شود . (اندازه کمر + ۵سانت به عرض ۹سانت)
دم پا دوخته می شود . 
اکثراً در این مرحله خط اتوی پشت در صورت دلخواه اتو می شود .    ویدیو : اشنایی با متد گرلاوین
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b