تعبیر خواب کرم در غذا

تعبیر دیدن کرم در غذا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

۳ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

**********************************************************************************

درباره تعبیر خواب :

علم تعبیر خواب از هزاران سال پیش تا به امروز همواره مورد توجه انبیاء اطهار و ائمه معصومین ، دانشمندان و عموم مردم بوده و هست .

خداوند تبارک و تعالی این علم را به حضرت یوسف (ع) داد ؛ چنانکه در قرآن کریم نیز بدان اشاره شده است و در اخبار از امیرالمومنین (ع) آمده است که : چون مومنی خواب ببیند ، واجب کند دانستن تعبیر آن را تا از خواب بهرۀ نیکو و شادی برگیرد و اگر خواب بد دید ، با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شرّ کند .

فلاسفه و متفکران هر ملتی بنا بر خواست ها و برداشت های ذهنی و یا با استفاده از علوم قدیمه و کتب آسمانی ، تعابیر و تفاسیر متعددی برای خواب داشته اند که هر کدام به نحوی مورد استقبال قرار گرفته است .

از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند .

تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایای فوق را دارد ، از لحاظ پیش گوئی یکی از بالاترین سطح ها را دارد و می توان توسط آن محدوده بسیار بزرگی را پیش بینی کرد زیرا که عالم خواب عالم روح است و روح می تواند زمان را طی کند و در حال به آینده برسد و تنها عیب آن محدود بودن به خواب دیده شده است ولی با این حال تعبیر خواب را یکی از بهترین روشهای پیش بینی آینده می شناسند ، تنها کافیست خوابی را که دیده اید به خاطر بیاورید و حرف اول آن را در جدول بالا انتخاب کنید و در صفحه بعدی خود کلمه را انتخاب کنید تا تعبیر آن را ببینید به همین راحتی !

آیا تعبیر خواب صحت دارد ؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است . البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه‌ خواب ها تعبیر ندارد.

قرآن کریم می‌فرماید : عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند ، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده ، تعبیر او به حقیقت پیوست.

زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت : در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت : وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی .

همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید ، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند. لازم به ذکر است که خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و … نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

چه زمانی منتظر تعبیر خواب مان باشیم ؟!

در روایت از سلمان فارسی (ره):
روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز.
وز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.
در روز ۱۴ ام ماه : بعد از ۲۶ روز.
در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.
در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب بر چند نوع است ؟

خواب سه نوع است :
۱ – رویای صالحه یا خوابی نیکو که مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن ویک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .
۲ – خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و برای مسخره کردن و آزار دادن بیننده ی خواب می باشد .
۳ – خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمره ی اوست . خوابهایی نیز که به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثلاً فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد.
اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ، غذا نخورد وبخوابد ، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می کند .

غیر از این سه نوع هر خوابی که دیده شود، خوابهای پریشان و باطل است و نمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.

اعمال مربوط به دیدن خواب ؟

اگر خواب خوشایند و نیکو باشد ، شایسته است که بیننده  آن چهار عمل زیر را انجام دهد:
۱- خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.
۲- به دیگران در مورد آن ،مژده دهد.
۳- نزد هرکس که دوست دارد،آن را بیان کند.
۴- پیش خود آن را به چیزی نیک و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق می یابد.

اگر خواب ناپسند و ناخوشایند باشد، شایسته است که بیننده ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها ، از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گردد ( اگر خداوند اراده کند )  .
۱ – از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.
۲ – سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.
۳ – سه مرتبه به طرف چپ خود تف کند ( بدون پرت کردن آب دهان ) .
۴ – جهت خوابیدن خود را عوض کند.
۵ – نماز بخواند.
۶ – آن را نزد کسی بیان نکند.
۷ – نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.

************************************************************************

در زندگی‌ روزمره‌، کتابها منبع‌ اطلاعات‌محسوب‌ می‌شوند و از طریق‌ آنها می‌توان‌ سطح‌علم‌ و دانش‌ خود را بالا ببریم‌. کتابها الهام‌ بخش‌هستند و گاهی‌ اوقات‌ مطالب‌ و پیغام‌های‌ آنها آن‌چنان‌ مفید و مؤثر به‌ شمار می‌آیند که‌ حتی‌ زندگی‌ما را دچار تحولی‌ عظیم‌ می‌نمایند.

کتاب‌ در خواب‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خاطرات‌، درک‌ و فهم‌ عالمانه‌،نقطه‌ نظرات‌ و یا دیدگاههای‌ ما باشد. آنها در خواب‌می‌خواهند ما را مطلع‌ سازند که‌ چیز جدیدی‌ برای‌یادگیری‌ در پیش‌ رو داریم‌ و لازم‌ است‌ که‌ وقتمان‌ راصرف‌ کارهایی‌ جدیدتر و سودمندتر نماییم‌. اگرچنین‌ خوابی‌ مشاهده‌ نمودید، باید حتما به‌ محتوا ومطالب‌ کتاب‌ توجه‌ زیادی‌ کنید تا هدف‌ آن‌ رادریابید.

همچنین‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ عبارات‌ و یاپیام‌های‌ ویژه‌ و خاص‌ آن‌ کتاب‌ دقت‌ کنید. گاهی‌اوقات‌ کتاب‌ در خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌موضوعات‌ و یا اهدافی‌ جدید در زندگی‌ داشته‌ باشد.

توجه‌ کنید ضمیر ناخودآگاه‌ همواره‌ در تلاش‌ است‌تا از طریق‌ شیوه‌ای‌ با ضمیر خودآگاه‌ ارتباط برقرارکند که‌ بیننده‌ خواب‌ بدون‌ مشکل‌ و به‌ راحتی‌ بتواندآن‌ را تشخیص‌ دهد. معبران‌ قدیمی‌ معتقد بودند که‌اگر شخص‌ در خواب‌ کتابی‌ را مشاهده‌ نماید،می‌تواند از پیشرفتی‌ دایمی‌ ولی‌ کند و تدریجی‌ درزندگی‌اش‌ اطمینان‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ به‌ تعبیرمدرسه‌ و کتابخانه‌ مراجعه‌ نمایید.

    ویدیو : تعبیر خواب کرم در غذا
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b